Monipuoliset juridiset palvelut.

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

Olemme erikoistuneet julkisiin hankintoihin, kauppa-, kuluttaja- ja sopimusjuridiikkaan, työ- ja yhtiöoikeuteen sekä asumisen, kiinteistöjen ja rakentamisen juridiikkaan. Näiden lisäksi toimistomme on apunasi myös perhe- ja perintöoikeuteen ja rikosoikeuteen liittyvissä lakiasioissa. Vuosien kokemuksella haemme asiakkaallemme aina parasta mahdollista ratkaisua. Edustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä eri tuomioistuimissa.

Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

Lakimiehillämme on pitkä kokemus julkisista hankinnoista ja kilpailuoikeudesta. Tarjoamme Hankintaratas Oy:llä palveluita julkisille hankintayksiköille ja tarjoajayrityksille kilpailutusten valmisteluissa, toteutuksessa sekä hankintaoikaisuvaatimuksissa, markkinaoikeusvalituksissa ja hankintasopimusriidoissa. Toimimme Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäsenyritysten julkisten hankintojen ja sopimusjuridiikan neuvontapalveluna.

 

Lisäksi koulutamme, neuvomme ja valmennamme julkisten hankintojen, kilpailuoikeuden ja sopimushallinnan kysymyksissä. Lakiasiaintoimiston palveluihin kuuluvat myös julkisten hankintayksiköiden ja tarjoajayritysten hankinta- ja sopimusprosessien kehittäminen. Yrityksen erityisosaamista ovat sosiaali- ja terveysalan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä liikenteen hankinnat.

Asumisen, kiinteistöjen ja rakentamisen juridiikka

Tarjoamme asiantuntevat palvelut asumiseen, kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä juridisissa asioissa. Erityisosaamisalueena on asiakkaiden avustaminen asuntokauppoihin, vuokrasuhteisiin, kiinteistökauppoihin ja rakennusurakoihin liittyvissä ongelma-, tulkinta- ja kiistatilanteissa. Lisäksi hoidamme esimerkiksi kiinteistö- ja isännöintipalveluihin liittyvät juridiset asiat. Toimiston pitkä kiinteistö- ja rakennusalan kokemus varmistaa asiasi laadukkaan hoitamisen.

Yritys- ja yhteisöjuridiikka

Tarjoamme lakipalvelut pk-yrityksille ja muille yhteisöille, kuten yhdistyksille ja säätiöille. Hoidamme yritysten ja yhteisöjen perustamiset, muutokset sekä purkamiset. Kattaviin palveluihimme kuuluu myös asiantuntija-apuna toimiminen yritysjärjestelyissä ja neuvonta kaikissa yritystä tai muuta yhteisöä koskevissa juridisissa tilanteissa sekä haasteissa. Tarvittaessa olemme myös pitkäaikainen yhteistyökumppani tukemassa juridisella ja kehittämistyön asiantuntemuksella yrityksesi liiketoiminnan menestystä.

Kauppa-, kuluttaja- ja sopimusjuridiikka

Avustamme yksityishenkilöitä ja pk-yrityksiä kauppa-, kuluttaja- ja sopimusjuridisissa asioissa. Tähän kuuluu esimerkiksi kauppakirjojen, sopimusten ja muiden tarvittavien kaupallisjuridisten asiakirjojen laatiminen. Lisäksi hoidamme kauppoihin, sopimussuhteisiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät ongelmat ja riitaprosessit sekä avustamme myös kuluttajaoikeudellisissa ongelma- ja riitatilanteissa.

Perhe- ja perintöoikeus ja rikosoikeus

Hoidamme perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot, kuten testamentit, perunkirjoitukset, avioehtosopimukset ja edunvalvontavaltakirjat. Asiakkaiden avustaminen perhe- ja perintöoikeudellisissa ongelma- ja kiistatilanteissa tapahtuu aina asiakkaan asema ja etu huomioiden.

 

Avustamme asiakkaitamme rikosoikeudellisissa prosesseissa. Olemme juridisena tukena esitutkinnassa ja toimimme esimerkiksi vastaajien ja asianomistajien oikeudenkäyntiavustajina oikeudenkäynneissä.

Yhteydenottokuvake

Asiantuntevat lakipalvelut. Ota yhteyttä Lakiasiaintoimisto Antti Tievaan.

Kaikki yhteystiedot